Chránené pracovisko

Náhradné plnenie
Ako chránené pracovisko pomáhame zamestnávateľom, ktorí nezamestnávajú dostatočný počet občanov so zdravotným postihnutím, plniť si zákonnú povinnosť, tzv.: náhradným plnením, pri menších finančných výdavkoch.
Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti sú spoločnosti alebo súkromné firmy, ktoré zamestnávajú 20 a viac zamestnancov, povinné zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov. Ak tak nerobia, musia za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu alebo využiť náhradné plnenie, tzn.: zadať zákazku, odobrať služby, výrobky od chráneného pracoviska (dielni).